Informatii suplimentare

Punct de lucru: Cartier Ansamblu Henri Coanda Lot 461 sector 1 Bucuresti

Activitatiile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4719 – Comer!cu amänuntul in magazine nespecializate, cu vånzarepredominantä de produse nealimentare
4754 – Comer!cu amänuntul al articolelor 5i aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759 – Comer!cu amänuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a.,in magazine specializate
4771 – Comericu amänuntul al tmbräcämintei, tn magazine specializate
4772 – Comer!cu amänuntul al incältämintesii articolelor din piele, tn magazine specializate
4777 – Comer!cu amänuntul al ceasurilor 5i bijuteriilor, Tn magazine specializate
4778 – Comer!cu amänuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4789 – Comer!cu amänuntul prin standuri, chi09cur9i iPieteal altor produse
4799 – Comer!cu amänuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chiopurilor pietelor
6110- Activitätdie telecomunicaprtinii retelecu cablu
6190 – Alte activitätdie telecomunicatii
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web 5i activitäticonexe
6312 – Activitätaile portalurilor web
7739 – Activitätdie inchiriere 5i leasing cu alte masini, echipamente 5i bunuri tangibile n.c.a.
9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodäresc 5i a echipamentelor pentru casä5i grädinä
9523 – Repararea tncältäminte5ii a articolelor din piele
9524 – Repararea mobilei 5i a furniturilor casnice
9525 – Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
9529 – Repararea articolelor de uz personal 5i gospodäresc n.c.a.